Yonex

  • Tennis Racquet VCORE Si, Yonex

    Yonex har oppdatert sin VCore med et nytt rammebånd og en ny design for hullene i rammen. Dette muliggjør at strengene kan følge ballen bedre og resulterer i bedre fart og spinn.
    105 930 poeng