Røde Kors

Røde Kors

Røde Kors er basert på frivillig arbeid og er en ikke-statlig organisasjon. Formålet er å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød og arbeide for respekt for mennesket uten å diskriminere på grunn av nasjonalitet, rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning.

Norges Røde Kors har om lag 133 000 medlemmer fordelt på ulike type aktiviteter.

Konverteringsrate

100 Membership Rewards-poeng = NOK 1,-. Minste overføring er 100 Membership Rewards-poeng (som tilsvarer NOK 1,-).